Regulamin

Regulamin szkoleń, wycieczek, wypraw i kursów Szkoły Górskiej Polar Sport Adventures

 1. Regulamin dotyczy wszystkich aktywności prowadzonych przez Szkołę Górską, Polar Sport Adventures.
 2. Organizatorem szkoleń, wycieczek, wypraw, obozów i kursów jest Polar Sport Adventures Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 3. W chwili rezerwacji należy wpłacić 50 procent ceny imprezy.  
 4. Pozostałą część opłaty należy wpłacić na konto Szkoły najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Dane do przelewu znajdują się na dole strony oraz wysyłane są mailowo w mailu potwierdzającym rezerwację.
 5. W razie wcześniejszego wyjazdu z imprezy żadna część kosztów nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach będzie możliwe dokończenie zajęć w innym terminie, po uzgodnieniu z organizatorami, o ile w innych terminach będą wolne miejsca.
 6. Z rezerwacji można zrezygnować bezkosztowo do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli rezygnacja nastąpi nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia zajęć, to Szkoła zwraca 50% całej kwoty. Po tym terminie Szkoła nie ma obowiązku zwrotu kosztów. 
 7. Akceptując niniejszy regulamin, uczestnik oświadcza, że nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających udział w imprezie, szczególnie chorób serca i układu krążenia.
 8. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa wykwalifikowany instruktor. Podczas prowadzenia zajęć uczestnicy imprezy muszą bezwzględnie wykonywać polecania prowadzącego, związane z zajęciami.
 9. Dane osobowe:
  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Polar Sport Adventures Sp. z o.o. ul. św. Agnieszki 2/15B, 31-068 Kraków, NIP 676 258 1518, KRS 0000845313, REGON 386265239. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
  Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@psadventures.pl Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia na imprezę. Zrobienie rezerwacji danej imprezy jest równoczesne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wszelkich informacji, materiałów szkoleniowych i marketingowych od Szkoły Górskiej Polar Sport Adventures. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę wysyłając maila na adres: kontakt@psadventures.pl
 10. Góry, szczególnie zimą bywają niebezpieczne. Można ulec wypadkowi a nawet zginąć, także w przypadku zachowania wszelkich procedur i staranności. Biorąc udział w imprezach organizowanych przez Szkołę Górską Polar Sport Adventures przyjmujesz to do wiadomości i z pełną odpowiedzialnością akceptujesz to ryzyko.