Główna  /  Wspinaczka  /  kursy skałkowe

6-dniowy kurs wspinaczki skałkowej

Polska / małopolskie / Jura

6-dniowy kurs wspinaczki skałkowej

Profil: kurs, wspinaczka

Cena: na zapytanie

Rezerwuj

Masz pytania do oferty?

Zapytaj o ofertę

Zadzwoń

  • tel. 570 440 276
  • Pon - Pt: 11.00 - 19.00

Opis:

6-dniowy kurs wspinaczki skałkowej jest pełnym szkoleniem zgodnym z programem PZA, które przygotowuje do samodzielnej wspinaczki w rejonach skalnych całego świata. Daje także podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Kurs obejmuje utrwalenie i uzupełnienie wiedzy związanej z wspinaczką po drogach ubezpieczonych, ale także drogi wielowyciągowe i wspinaczkę z własną asekuracją. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim.
 

Kurs realizowany jest pod opieką licencjonowanych instruktorów.

 

Czas i miejsce:

Kurs odbywa się w dolinkach podkrakowskich (Będkowska, Kobylańska, Bolechowicka, Jerzmanowice). Jeśli nie masz swojego środka transportu, istnieje możliwość dowozu na miejsce szkolenia. W razie kiepskiej pogody ze względów bezpieczeństwa część kursu może odbyć się na hali wspinaczkowej.

 

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych opiekunów.

 

Forma zajęć:

Zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią. Zajęcia teoretyczne nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz mogą być realizowane w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.

 

Czas trwania: 6 dni

 

Ilość szkolonych: 4 osoby na jednego instruktora

 

Absolwent kursu: otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora szkolącego (oraz kierownika kursu jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

 

Uwaga! Na kursach skałkowych nie uczymy wspinania. Jeśli jeszcze nigdy się nie wspinałeś, zapraszamy na nasze sekcje wspinaczkowe na Avatarze lub Bronxie.

 

Program kursu:

 

Tematyka zajęć teoretycznych:

 

Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.

Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).

Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.

Podstawowe formacje skalne.

Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).

Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

Historia wspinania (opcjonalnie).

 

Tematyka zajęć praktycznych:

 

Wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)

Praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)

Zwijanie i przenoszenie liny

 

Dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu

Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)

Wykorzystanie punktów naturalnych

Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych

Prawidłowe prowadzenie lin jedno- i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)

 

Budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym)

Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich

 

Obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)

Obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem

Wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)

Obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. - asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)


Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania

Zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu

Zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim

Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)

Wychodzenie po linie (prusikowanie)

Opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska

 

Podstawy rozgrzewki przed wspinaniem

 

Zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna)

 

Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)

 

Praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)

 

W cenie:

- ubezpieczenie NNW

- prezent - opaska Salewa/Polar Sport Adventures

- rabat na zakup sprzętu wspianczkowego w PS, specjalna oferta na buty wspinaczkowe- transport

Uwagi:

Uwaga! Kurs odbędzie się przy minimum 3 uczestnikach.

Plan:

6-dniowy kurs wspinaczki skałkowej/1

Terminy

please wait...

Położenie

Trasa

Rozkład jazdy

Dopłaty i zniżki

Proszę czekać ...